برگها

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

موادلازم:برگ های گوناگون،چسب مایع ،کاغذ
کاری ازاعضای مرکز5 زاهدان
مربی راهنما:خانم مریم پارساییان

شرح کاردستی

ابتدا برگهای مختلف را جمع آوری کرده و بعد از تمیز کردن ،آنها در خشک کن برگ قرار می دهیم ،یا لای روزنامه قرار داده وچند کتاب سنگین روی آن قرار می دهیم،تا خشک شود.برگها می توانند منبع ومتریال مناسبی برای کاردستی اعضا و پرورش خلاقیت آنها باشند.حتی می توان کتاب برگها را هم معرفی کرد.
در این فعالیت اعضا علاوه بر درست کردن کاردستی های زیبا وخلاق،با انواع برگها، شکلهای متنوع و رنگهای زیبایشان بیشتر آشنا می شوند و دیدشان نسبت به محیط و طبیعت اطرافشان دقیق تر می شود.

و قدرت تجسمشان هم تقویت می شود.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : برگ ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی