موش های مقوایی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل مورد نیاز: مقوا، چسب، آینه
کاری از اعضا دختر مرکز ۲ خاش_مربی: اسما مسعودی

شرح کاردستیابتدا مقوا را به اندازه ۳۰ سانت برش می زنیم و سپس دو لبه مقوا را به هم می چسبانیم .و برای گوش ها چهار دایره بزرگ و کوچک برش زده و برروی هم می چسبانیم و برای دیگر قسمت ها هم که شامل( سبیل، بینی ، دم) می باشد از مقوا استفاده می کنیم و برای چشم ها از آینه های کوچک می چسبانیم.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، آینه
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی