پروانه های تزیینی

دسته : تزئینی


موادلازم :چوب بستنی .کاغذ یا تلق .نخ و چسب
ابتدا دور چوب بستنی را با نخ می پیچیم و بعد با کاغذ یا تلق بال پروانه را برش زده و از پشت به آن می چسپانیم و باهمان نخ شاخک وچشم پروانه را می چسپانیم وسپس به پشت آن آهن ربا می چسپانیم .
کاری از اعضای مرکزچابهار
مربی راهنما:خانم شهین ریگی

شرح کاردستی


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی ، ریسمانی