ساخت گل با ماکارونی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل مورد نیاز: ماکارونی، گوارش، چسب ، چوب کبابی
ابتدا یکی از ماکارونی های طرح دار را به چوب کبابی چسبانده و بعد بقیه را دور آن می چسبانیم و بعد با گواش رنگ آمیزی می کنیم و ساقه را سبز کرده و از ماکارونی طرح دیگری برای برگهای آن استفاده می کنیم و به چوب کباب می چسبانیم.
مربی راهنما:خانم مسعودی ازمرکز۲خاش

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی