سقاخانه اسماعیل طلا

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۱ تا ۱۵ سال

ارائه طرح از مرکز فرهنگی هنری شماره 3 شهرکرد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که برگزیده جشنواره رضوی استانی در سال 1397است .

شرح کاردستی

مواد لازم : ،مقوا ،چسب ، خط کش ، طرح مورد نظر 


 باتکنیک باریکه ها و با استفاده از وسایل دور ریختنی نوجوانان کاردستی سقاخانه را درست کردند .

روش اجرا : 
مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : صغری کاوه
گردآورنده : صغری کاوه
اجرا کننده : فاطمه میراحمدی ، ساغر ساعدی ، کوثر رحیم پور