جعبه ی هویجی

جعبه هدیه

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٧ سال

شرح کاردستی
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، روبان
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی
گردآورنده : مرضیه بیات
اجرا کننده : مرضیه بیات