جغد

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٣ سال

وسایل و ابزار لازم برای جغد
پارچه های دور ریز یا نمدی ... میوه کاج .چسب حرارتی .قیچی
ابتدا برای جغد بال به شکل برگ روی پارچه کشیده و برش می دهیم یک بال کوچکتر هم برای وسط بال برش می زنیم ، بر روی هم چسبانده، بعد برای شاخک جغد هم یک برش نیم دایره و هلالی و دوتا دایره متوسط برای چشم های جغد طراحی وبرش می دهیم و یک بیضی از رنگی که دوست دارید برا ی وسط شکم جغد برش می دهیم و بنا به سلیقه تزیین می کنیم.
کاری از محمد گرگ ، عضو نوجوان مرکز هامون
مربی راهنما :خانم صدیقه گلی

شرح کاردستی


مشخصات کاردستی
مواد لازم : دانه ها ، پارچه ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی