تابلو چوبی با دور ریختنی ها

دسته : تزئینی


وسایل مورد نیاز :جعبه چوبی میوه، چوب پرده ، چسب چوب و گواش
چوبهای جعبه چوبی میوه را از هم جدا می کنیم با گواش روی آن را با سلیقه خود طراحی می کنیم بعد خشک شدن رنگ ،قسمتهای از کار را با چوب پرده به کمک چسب چوب می پوشانیم .
حالا تابلو آماده است روی قسمتهای برجسته یعنی روی چوب پرده ها را با سلیقه شخصی تزئین می کنیم ما با استفاده از کاغذ و تا کار تزئین را انجام دادیم از مروارید صدف گلهای کاغذی و ... هم می توان استفاده نمود.

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : طراح و ایده پرداز :مهبانو خسروی (مرکز یک خاش )