طبلک

ابزار موسیقی کودک

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱٢ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز

  1. گلدان سفالی 
  2. چسب چوب
  3. کاغذ پوستی
  4. چسب کاغذی سفیدسه برگه از کاغذ پوستی را به اندازه دهانه گلدان برش می زنیم.
لبه دهانه گلدان را چسب می زنیم و کاغذ پوستی اول را می چسبانیم.

به کاغذ پوستی دوم روی زمین با دست چسب چوب می مالیم و روی کاغذ اول به آرامی پهن میکنیم و با دست صاف می کنیم تا هوا بینشان نماند .کاغذ پوستی سوم را هم به همین ترتیب روی کاغذ دوم می چسبانیم .


لبه های کاغذ را محکم نگه می داریم تا به گلدان بچسبد و بعد دورش را چسب کاغذی سفید می چسبانیم .

بعد از خشک شدن با قیچی کاغذهای اضافی دور چسب کاغذی را برش می زنیم .
یک روز کامل اجازه می دهیم تا چسب ها خشک شوند .

بعد از یک روز می توانیم طبلک بزنیم .شعر کودکانه در مورد طبلک


طبلکم من طبلکم 

بچه یه تنبکم

پوست گوسفندم ولی

رو سر گلدونکم

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری