دکوری های زیبا با دور ریختنی ها

دسته : تزئینی
گروه سنی : ٨ تا ۱٢ سال


مواد مورد نیاز: چوب پرده ،تکه های کارتن، قوطی های دور ریختنی ، سنگ ، کاج ،چسب چوب و گواش
ابتدا کار مورد نظر خود( کارتن برای قاب و قوطی برای جامدادی رو میزی و گلدان )را با چوب های پرده که به اندازه کار برش زده ایم وروی کار را مقداری رنگ آمیزی می کنیم و با سنگ و کاج هایی که با گواش رنگ کرده ایم طرح مورد نظر خود را روی قاب یا جامدادی خود با کمک چسب چوب پیاده کرده و مهلت می دهیم چسب ها خشک شوند .حالا کار آماده استفاده می باشد.
کاری از اعضای مرکز یک خاش
طرح و ایده:مهبانو خسروی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : سنگ ، چوب ، دانه ها ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی