مبل های تزینی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۴ سال


وسایل لازم :تکه پارچه .بطری پلاستیکی .یونلیت (فیبر).چسب حرارتی .و لوله های کاغذی
ابتدا بطری را به شکل مبل برش زده و بعد یک تکه یونیلت داخل آن گذاشته وبا پارچه و چسب روکش می دهیم. مبل بعدی را با لوله های کاغذی تزین کرده و رنگ می زنیم.
کاری ازاعضای مرکزچابهار
مربی راهنما:شهین ریگی

شرح کاردستی

      

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، بطری
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی