عروسک نمایشی شخصیت روباه

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال

ابتدا بطری آب را از قسمت سر جدا کرده و بعد آن را با رنگ نارنجی رنگ کرده و قسمت سری جدا شده را برای دماغ روباه استفاده می کنیم مانند تصویر وآن را با چسب پهن چسبانده و دوباره روی کار را با گواش رنگ کرده و دم و گوش و دستهای آن را با مقوا درست می کنیم .
مربی هنری خاش .فاطمه اسلامی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، ظروف پلاستیکی ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی