ساخت گل نمدی تزئینی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سالمرکز ۲ خاش _ اسما مسعودی

شرح کاردستی

ابتدا گلبرگها را برروی پارچه نمدی می کشیم و بعد برش زده و قسمت دو لبه پایین آن را به هم می چسبانیم به تعداد ۵ گلبرگ آماده می کنیم و سپس هر کدام از آنها را در کنار هم چسب می زنیم وبرای قسمت وسط گل یک نوار باریک از نمد برش زده ، آن را رول کرده و به گل می چسبانیم .

گل آماده را بر روی تل دخترانه تزیین می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی