بطری های تزئینی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٣ سالکاری از اعضای مرکز یک خاش ،مربی راهنما :مهبانو خسروی
وسایل لازم :بطری شیشه ای ، کاموا و چسب
قسمت بالای بطری را چسب زده و کاموا را دورتادور بطری می چسبانیم هر ردیف را دقیقا زیر ردیف بالا می پیچیم اگر دوست داشتید در بعضی قسمتها نخ را قیچی و با رنگ دیگر کار را ادامه می دهیم بعد اتمام می توانید با وسایل دور ریختنی آن را تزئین کنید.

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی