آموزش ساخت کاکتوس‌های سنگی

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

سنگ های تخت و دارای سطح صیقلی

رنگ سبز و زرد

قلم مو

لاک غلط‌گیر

گلدان

سنگ های ریز

شرح کاردستی

مانند شکل با استفاده از قلم مو و رنگ سبز سطح صیقلی سنگ را رنگ بزنید و آن را رها کنید تا خشک شود.

با استفاده از لاک غلط‌گیر خط‌ها و نقاطی را روی سنگ رسم کنید. و باز هم اجازه دهید تا خشک شود.

گلدان را ابتدا با استفاده از سنگ‌های ریز پر کنید و سپس سنگ‌هایی را که رنگ‌امیزی کرده‌اید داخل گلدان قرار دهید و اتاقتان را به این ترتیب تزئین کنید.


مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی