آموزش ساخت تابلو تزئینی

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

تخته‌ی چوب(میزان ضخامت این تخته باید بیشتر از تخته سه لایه باشد)

چکش

میخ

نخ کاموایی

طرحی به شکل قلب

مداد

شرح کاردستی

مانند شکل زیر طرحی مانند شکل قلب تهیه کنید و پرینت بگیرید. با استفاده از مداد آن طرح را بر روی چوب رسم کنید.

با استفاده از چکش، میخ ها را در حاشیه‌ی قلبی که روی تخته‌ی چوب رسم کرده‌اید، بکوبید.

مانند شکل زیر نخ را به اولین میخ گره بزنید و به ترتیب مانند نمونه به دور میخ‌های دیگر بپیچید. به آخرین میخ که رسیدید بار دیگر گره بزنید. حالا نخ را به صورت تصادفی به میخ‌های مقابل و دیگر نیز بپیچید تا سطح شکل قلبی که ایجاد نموده‌اید به وسیله‌ی نخ کاملا پوشیده شود. بار دیگر به اخرین میخ گره بزنید و اضافه‌ی نخ را با استفاده از قیچی ببرید. شما یک تابلو تزیینی زیبا ساخته‌اید.

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی