ساخت کاردستی برای روی یخچال

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۵ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

مگنت‌های مغناطیسی

چسب حرارتی

لیوان کاغذی

شرح کاردستی

مانند نمونه مگنت‌ها را با استفاده از چسب حرارتی روی لیوان کاغذی بچسبانید.

لیوان کاغذی را با استفاده از مگنت به در یخچال بزنید. در آن ماژیک و خودکار قرار دهید و با استفاده از آن‌ها یادداشت‌هایی که روی یخچال می‌نویسید، را بنویسید.

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی