آموزش ساخت عروسک خرگوش حوله‌ای

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

حوله(ترجیحاً به رنگ سفید)

چرخ‌خیاطی

مقوا

ماژیک

سوزن ته گرد

قیچی

شرح کاردستی

دستتان را بر روی مقوا بگذارید و دورتادور دست و انگشتان خود یک خط مانند شکل زیر رسم کنید.

طرح رسم شده را با استفاده از قیچی ببرید. سپس حوله را مانند شکل از وسط تا بزنید.

طرح بریده شده را روی حوله‌ی تاشده قرار داده و با استفاده از سوزن ته گرد محل قرارگیری مقوا را بر روی حوله ثابت کنید.

با استفاده از قیچی و مانند شکل حوله را برش بزنید.


از بزرگ‌تر خود کمک بخواهید و قسمت‌هایی از حاشیه‌ی حوله را با استفاده از چرخ‌خیاطی بدوزید. حتماً دقت کنید که قسمت مربوط به حاشیه‌ی پایینی را ندوزید؛ چراکه قرار است دست شما از این قسمت وارد شود و بتوانید با قرار دادن دست خود در عروسک پارچه‌ای کنترل آن را به دست بگیرید. هم‌چنین دو قسمت مربوط به گوش خرگوش را هم ندوزید تا بتوانید پس از ساختن گوش‌های خرگوشتان آن‌ها را در قسمت مربوطه قرار دهید و عملیات دوخت را کامل کنید.

مانند شکل با استفاده از باقی حوله می‌توانید گوش‌های خرگوش را بسازید. آن را چهارتا کنید چراکه می‌خواهید با استفاده از اصل تقارن 4 تکه برای ساخت گوش‌های خرگوش بسازید. مانند شکل و مثل فرم گوش خرگوش برش بزنید. هر دو تا از تکه‌های برید شده را روی‌هم قرار دهید و با استفاده از چرخ‌خیاطی حاشیه‌ی آن را بدوزید.

گوش‌ها را در محل‌های مخصوص به خود قرار دهید و بار دیگر عملیات دوخت را انجام دهید.

با استفاده از فوم‌های رنگی یا تکه‌های دیگر حوله می‌توانید قسمت‌های مربوط به‌صورت را ساخته و بر روی صورت عروسک قرار دهید.