فوت جادویی

دسته : علمی
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

پلاستیک رولی دولایه (هر چه پلاستیک نازکتر باشد بهتر است)

قیچی

نفس شما

شرح کاردستی

با یک فوت یک بالن را باد کنید! در این آزمایش به دنبال نمایشی خارق العاده از ویژگی های هوا هستیم. در یک نمایش جذاب دوستانتان را با قدرت دمیدنتان شگفت زده کنید و با انجام این آزمایش مطالب جدید و جالبی در خصوص ویژگی های گازها بیاموزید.

١.با بریدن طولی از پلاستیک رولی که دقیقا به بلندی شماست یک گره در یک سر پلاستیک بزنید. مطمئن باشید که گره را تا آنجا که می توانید محکم کرده اید.

۲. تلاش کنید تا کیسه پلاستیکی را باد کنید درست مثل یک بادکنک. آیا می توانید تمامش را باد کنید؟ اگر می توانید چند دفعه به دمیدن نیاز دارید؟

٣. حالا از دوست خود کمک بگیرید تا سر پلاستیک را برایتان نگه دارد. سر کیسه پلاستیکی را در حدود ۲۵ سانتی متر از دهانتان دور کنید و مطمئن باشید که دهانه کیسه حتی الامکان باز باشد. با یک نفس محکم بدمید.

۴. همینکه دارید موجی از هوا را می بینید که به داخل کیسه وارد می شود سریع سر کیسه را با دستان خود محکم بگیرید و کیپ کنید.

۵. یک گره در سر این کیسه بزنید یا اجازه بدهید که هوا خارج شود و دوباره امتحان کنید.

چگونه این آزمایش عمل می کند؟

موقعی که کیسه را از صورت خود دور نگه می دارید و در داخلش می دمید در این هنگام است که هوا سريعا وارد کیسه شده و آن را باد می کند. بنابراین چرا موقعی که مستقیما به داخل کیسه می دمید، آن سریعا باد نمی شود و درست مثل وقتی که یک بادکنک را باد می کنید رفتار می کند؟ موقعی که شما کیسه را از صورتتان دور نگه می دارید و به داخلش می دمید، هوا از اتمسفر در امتداد جریان هوا از شش هایتان، به داخل کیسه کشیده می شود. این آزمایش نمایش جذابی از اصل برنولی است. دانیل برنولی مشاهده کرد که اگر در بخشی از هوا سرعت افزایش یابد فشار در آن ناحیه کاهش می یابد. بنابراین فشار هوای بالاتری که نواحی فشار پایین را احاطه کرده است وارد نواحی فشار پایین تر می شود که در این مورد وارد کیسه می شود. به بیان دیگر شما فقط هوا را از شش هایتان به داخل کیسه پلاستیکی نمی دمید بلکه همزمان دارید با ایجاد اختلاف فشار، هوای اتمسفر را وارد آن می کنید.
مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی