بسته‌بندی خرگوشی برای شکلات‌ها

دسته : اهدایی
گروه سنی : ۵ تا ٩ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

کاغذ رنگی

نخ و سوزن

مداد

قیچی

شکلات اسمارتیز

شرح کاردستی

کاغذ رنگی را از وسط تا کنید و مانند شکل با استفاده از مداد الگویی را به شکل خرگوش بر روی کاغذ رنگی رسم کنید پس با استفاده از قیچی آن الگو را ببرید. از آنجایی که کاغذ را تا کرده‌اید به صورت متقارن دو شکل از خرگوش را با استفاده از قیچی ایجاد کرده‌اید.

از بزرگتر خود کمک بخواهید و حاشیه‌ی این دو خرگوش را به همدیگر بدوزید. مانند شکل قسمتی از آن را ندوخته باقی بگذارید و از آنجا اسمارتیزها را داخل بسته‌بندی‌ای که ساخته‌اید بریزید. سپس دوباره یا استفاده از نخ و سوزن حاشیه‌ی باقی مانده را نیز بدوزید.

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی