ساخت آویز تزئینی ٣

دسته : تزئینی
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

کاغذ رنگی

خط‌کش

مداد

قیچی

منگنه(ماشین دوخت)

چسب کاغذی

شرح کاردستی

مانند شکل می‌توانید کاغذ را در دو رنگ متفاوت تهیه کنید. با استفاده از مداد و خط‌کش فواصل 2یا 3 یا 4 سانتی‌متری از طول کاغذ را جدا کنید و سپس برش بزنید.

مانند شکل‌های زیر یک دسته را بدون تغییر در اندازه‌ی طول خودش رها کنید. طول دسته‌ی بعدی را با اندازه‌ی 2 سانتی‌متر کوتاه کنید، به همین ترتیب طول دسته‌ی دیگر را 4 سانتی متر و در نهایت طول دسته‌ی چهارم را 6 سانتی متر کوتاه کنید.

مانند نمونه به ترتیب ابتدا یک نوار از بلندترین دسته نوارهای کاغذی بردارید و مانند نمونه خم کنید ولی تا نزنید. در مرحله‌ی بعدی دو نوار کاغذی از نوارهایی که 2 سانتی‌متر کوتاه کرده‌اید، بردارید و در دو طرف نوار بلند خم‌شده، به همان شکل قبلی خم کنید و قرار دهید. به همین شیوه ادامه دهید و مانند نمونه ساقه‌های مربوط به نوارها را به همدیگر منگنه کنید.

این کار را برای ساخت گل‌برگ‌های دیگر نیز تکرار کنید و سعی کنید تا تعداد زیادی از این گلبرگ‌ها را مانند شکل زیر بسازید.

برای این‌که تمامی گل‌برگ‌ها را به همدیگر وصل کنید مانند شکل از نوارها استفاده کرده و مانند شکل زیر یک مرکز رنگارنگ برای آویز تزئینی خود بسازید. شیوه‌ی عمل به‌گونه‌ایست که ابتدا یک نوار کاغذی رنگی برمی‌دارید و آن‌ را مانند شکل لوله می‌کنید. به انتهای نوار که رسیدید از چسب کاغذی استفاده کرده و نوار دیگری را به نوار قبلی لوله شده می‌چسبانید و دوبار عملیات لوله‌کردن نوارهای رنگی را ادامه می‌دهید به همین ترتیب عمل می‌کنید تا بتوانید یک مرکز رنگی برای آویز تزئینی خود بسازید.

مانند شکل با استفاده از چسب کاغذی گل‌برگ‌هایی را که ساخته‌اید به مرکز رنگی که ساخته‌اید بچسبانید.

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی