آویزهای تزئینی٢

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۵ تا ۱٠ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

تعدادی پاکت‌ کاغذی مستطیل شکل(از پاکت‌های کادو کاغذی با اندازه‌ای که در شکل‌هایی پایین می‌بینید استفاده کنید.)- حداقل 6 عدد

قیچی

چسب کاغذی

شرح کاردستی

مانند شکل چندین پاکت‌ کادو کاغذی تهیه کنید. مانند شکل نیمه‌ی پایین این پاکت‌ها را با استفاده از چسب کاغذی به یکدیگر بچسبانید.

مانند نمونه قسمت بالای پاکت‌ها را به شکل هشتی و به کمک قیچی برش بزنید.

سپس کاغذها را باز کنید و پاکت اول و آخر را نیز به کمک چسب کاغذی به یکدیگر بچسبانید.

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی