نقاشی با شیوه‌های غیر معمول

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

کاغذ سفید

یک فنجان قهوه

ماژیک سیاه رنگ

شرح کاردستی

مانند شکل یک کاغذ سفید رنگ را روی میز قرار دهید. فنجان قهوه را در یک سینی قرار داده و کمی قهوه‌ی حل شده در آبجوش داخل فنجان را روی سینی بریزید. در این مرحله قسمت زیری فنجان آغشته به قهوه می‌شود.

حال فنجان را روی کاغذ قرار دهید و طرح هایی مانند طرح های زیر ایجاد کنید

با استفاده از ماژیک مشکی این طرح ها را کامل کنید و خلاقانه تصاویر زیبایی را به وجود بیاورید.
مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی