کفش های خود را نقاشی کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

کفش سفید رنگ پارچه‌ای تمیز

رنگ اکریلیک

قطره چکان

ماژیک رنگی

الکل

شرح کاردستی

مانند شکل زیر یک جفت کفش پارچه‌ای سفید رنگ تهیه کنید.

مانند شکل زیر با استفاده از ماژیک های رنگی تمام کفش را رنگ کنید.با استفاده از قطره چکان قطرات الکل را روی بدنه‌ی کفش و روی رنگ های ماژیک بچکانید. صبر کنید تا الکل به پارچه‌ی کفش نفوذ کند.با استفاده از رنگ اکریلیک سفید، نقاط سفید رنگی را روی بدنه‌ی کفش رنگ آمیزی شده بگذارید.مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی