تابلو نقاشی تزئینی

دسته : تزئینی

با استفاده از نوار چسب های پهن یک تابلوی زیبا را بیافرنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

قلم مو

رنگ

چسب کاغذی پهن

رنگ سفید

خط کش

اسفنج

شرح کاردستی

می توانید با الگو قرار دادن طرح زیر، روی بوم نقاشی طرح هایی را نقاشی کنید. خلاقیت داشته باشید و از رنگهای مختلف برای رسم طرح هاییتان روی بوم استفاده کنید. اجازه دهید تا طرح هایی که روی بوم نقاشی رسم کرده‌اید خشک شود.

با استفاده از خط کش تکه هایی با اندازه‌ی مساوی از نوار چسب پهن کاغذی جدا کنید و مانند شکل روی بومی که نقاشی کرده‌اید بچسبانید.

با استفاده از اسفنج یا قلم مو رنگ سفید را بردارید و در فضاهای خالی که در آنجا نوار چسب وجود ندارد، رنگ سفید را قرار دهید.


به آرامی نوار چسب های کاغذی را بردارید.

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حستی