کتیبه

کتیبه

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۶ تا ۱٨ سال به بالا

ابتدا گل سفال را به اندازه دلخواه تهیه نموده و آن را...(کاری از مسلم صالحی-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نورآباد-لرستان)

شرح کاردستی

ابتدا گل سفال را به اندازه دلخواه تهیه نموده و آن را ورز داده تا آماده شود و در طول کار ترک بر ندارد با استفاده از وردنه گل را صاف نموده و بصورت یک ورقه دو سانتی در می آورید و طرحی را که قرار است روی آن پیاده نمایید را روی کاغد چاپ کنید .طرح را روی گل گذاشته و با سنجاق تمام طرح را روی گل پیاده می نمایید در ادامه کار با استفاده از کاتر تمام قسمت هایی را که جزو طرح نیست را با کاتر برداشته و با وسایل موجود آنرا صاف و مرتب نمایید بعد از گذشت یک تا دو هفته از خشک شدن طرح می توانید آنرا به برای پخته شدن به کوره های سفال پزی ببرید

مشخصات کاردستی
مواد لازم : معدنی و طبیعی
روش اجرای کاردستی : با الگو
ایده پرداز : آقای مسلم صالحی
گردآورنده : آقای مسلم صالحی
اجرا کننده : آقای مسلم صالحی