کیف سنتی

دسته : صنایع دستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

با استفاده از پارچه ابری ودوخت های سنتی ،سوزن ونخ یک کیف با اعضای نوجوان درست کرده ایم . مرکز یک ایرانشهر - مربی راهنما شهربانو استوان

شرح کاردستی

ابتدا پارچه ابری را به اندازه یه مستطیل برش زده وسپس به همین اندازه طرح دوخت یه جیب از لباسهای بلوچی را در آورده وسپس با نخ وسوزن آن را به هم وصل کرده وبه شکل یه کیف بغلی در می آوریم وبند کیف را هم از تکه دوزیهای دور ریختنی لباس دور تا دور دامن لباس برش می زنیم وبه تکه باریک پارچه ابری برش زده ، دوخته و به عنوان بند کیف از آن استفاده می کنیم.درضمن به آن یه دکمه هم می زدنیم تا  باز یا بسته شود .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، دکمه ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : دوختی