درخت معرفی شخصیت

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

گلها با استفاده از فوم دورریختنی که برای محافظ مبل واشیا استفاده می شود، استفاده شده. الگوی گلبرگ را کشیده ورنگ امیزی کرده وبا نخ می پیچیم.
برای گلدان از قوطی روغن ۱۸ کیلو که با صدف وخمیر پوشیده ورنگ شده استفاده می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی ، گره ای
ایده پرداز : لیلابلوچی
اجرا کننده : لیلا بلوچی مرکزچابهار _ استان سیستان وبلوچستان