گلدان گلهای چوبی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٧ سال


ابتدا برای گلدان تنه درخت را به اندازه دلخواه می بریم و سپس برای جای ساقه ی گل روی تنه درخت به اندازه سه سانت سوراخ ایجاد می کنیم و شاخه ها را با چسب چوب داخل سوراخها می چسبانیم و برای ساخت گلها از شاخهای درخت به صورت بیضی کم عرض ۵ عدد و برای قسمت وسط گل یک عدد گرد برش می زنیم و با توجه به تصویر با چسب چوب بهم وصل می کنیم و بعد از خشک شدن روی ساقه های متصل به گلدان می چسبانیم و در انتها اگر تمایل داشتید به رنگ دلخواه رنگ آمیزی می کنید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حمیدرضا فروتن
اجرا کننده : حمیدرضا فروتن مرکز یک خاش _ استان سیستان وبلوچستان