معرفی پرتال کودک

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

طرح راروی مقواکشیده وبرش داده، سپس بااستفاده ازمقواهای رنگی وتکنیک کلاژطرح رابه اتمام رساندیم . کاری ازاعضای نوجوان مرکزیک زاهدان _ مربی راهنماخانم مهساعرب

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
اتصالات : چسبی