نقاشی روی سنگ

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

ابتدا روی قلوه سنگهایی که ازرودخانه جمع کرده بودیم طراحی کردیم بعدآنهاراروی ام دی اف به صورت طرحی که میبینیدچسباندیم وادامه کاررا باچرم ورنگ آکرلیک کامل کردیم.کاری ازاعضای نوجوان مرکزمجتمع زاهدان. مربی راهنماخانم فاطمی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : سنگ
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی