معرفی پرتال کودک

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

ابتداطرح رابرروی مقواهای رنگی می کشیم وبرش می زنیم.بخشی ازکارکه نیازبه کلاژداردراکلاژمی کنیم ودرنهایت کاررابرروی دیوارنصب می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : زینب اکبری مربی مرکز۴زاهدان ، فضاسازی مرکز۴ زاهدان