تکه های رنگی

دسته : تزئینی
گروه سنی : ٨ تا ۱٠ سال

طرحی با الهام از کتاب تکه کاغذهای رنگی کار کردم. به این ترتیب که کاغذهای رنگی را با دست به اشکالی خاص برش زدم و از اعضا خواستم آنها را روی کاغذ بچسبانند. سپس از آنها خواستم به شکل ایجاد شده خوب نگاه کنند تا ببینند شبیه چه چیزی می تواند باشد. پس از آن از اعضا خواستم شکلی که تصور کرده اند را با مداد کامل کنند تا همه بتوانند تصویر ساخته شده توسط ذهن آنان را ببینند. اعضا از میان تکه کاغذها، اشکال ذیل را دیده و تکمیل نمودند.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : فاطمه موسوی مربی مرکز۲ زاهدان