بالنهای رنگارنگ دوستی

تلفیق کاردستی و نقاشی

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٢ سالابتدا به اندازه دلخواه یک دایره جدا میکنیم و آن را در قسمت بالای کاغذ سفید چسب میزنیم سپس طنابهای بالن ، سبد سرنشین و مسافر بالن را طراحی میکنیم و در انتها با نوارهای برش خورده از کاغذ رنگی بالن را حجم میدهیم دوسر نوارهای کاغذی را به اندازه یک سانت تا میزنیم و از قسمت تا خورده با یک قطره چسب اطراف دایره رنگی می چسبانیم.مربی راهنما:مهبانو خسروی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی