آسیاب حبابی

حباب ساز

دسته : علمی


حباب ساختن يكي از فعاليت هاي دوست داشتني كودكان حتي بزرگسالان مي باشد و ساختن حباب نشاط و هيجان دارد.

با وسيله هاي ساده و دوريختني ميشه يك حباب ساز جالب درست كنيم.ابتدا وسايل ساخت آن را آماده مي كنيم ١-حلقه هاي دور بطري هاي پلاستيكي ٨ عدد
٢_ني نوشابه٣_چسب٤_گيره كاغذ٥_سوزن ته گرد٦_مداد پاكن دار ٧_ليوان يكبار مصرف٨_قيچي

مراحل ساخت:
ابتدا حلقه ها رو از بطري ها جدا كرده بعد به آنها گيره كاغذ را متصل مي كنيم و ني نوشابه را هر كدام را به اندازه ٨cm كرده و آنها را به گيره كاغذ متصل مي كنيد بعد ليوان يكبار مصرف را به قطعات مساوي برش داده و هر قطعه را به ميله پلاستيكي مي چسبانيم بعد ميله هاي پلاستيكي را به سطح دايره اي ليوان ها دو طرف مي چسبانيم الان وسط سطح دايره اي را سوراخ كرده و يك سوزن ته گرد داخل آن قرا مي دهيم و به مداد پاك دار سوزن را متصل مي كنيم حالا يك آسياب حباب ساز داريم.
اجرا كننده:رامين ناروئي عضوارشدکانون مرکز۵ زاهدان

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : رامین نارویی