جاکلیدی وآویز

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٧ سال


لوله ی دستمال راحلقه حلقه میکنیم
بعد نخ های کاموا رو مثل توی گیف بهش گره میزنیم ومثل منگوله اضافه اش راقیچی می زنیم .مربی همراه خانم مهدیه زراعتی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اجرا کننده : مهدیه زراعتی