ظریفبری با چوب

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

ظریفبری با چوب ، تقویت مهارت دست ورزی و افزایش تمرکز و دقت

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده ، ثابت
اجرا کننده : عباس سروش - مربی هنری - استان گیلان