ساخت عروسک

عروسک صدفی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


عروسک ساخته شده با صدف و کاموا و توپ تخم مرغی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : صدف ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
گردآورنده : سکینه موسایی
اجرا کننده : سکینه موسایی