کاردستی با دور ریختنی ها

دسته : صنایع دستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۱ تا ۱۵ سال

احترام به طبیعت با هدف نگاهی دوباره به پیرامون و استفاده بهینه از دور ریختنی ها توسط مربی فرهنگی کانون

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : کبری نوردوست - مربی فرهنگی مرکز اسالم - استان گیلان