اثر تلفیقی

اثر تلفیقی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

ابتدا چند قطعه چوب از مواد دور ریختنی تهیه کرده(کاری از خانم مهدیه سوری -مرکزشماره4کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خرم آباد)

شرح کاردستی

ابتدا چند قطعه چوب از مواد دور ریختنی تهیه کرده وبا همان فرم طبیعی چوب رنگامیزی با آکرولیک را آغاز کرده، برای پس زمینه از رنگ های روشن استفاده کرده، سنگ ها و کاموا رابا چسب قطره ای می چسبانیم و پس از رنگامیزی از اسپری فیکساتیو جهت ثابت ماندن رنگ و براق شدن اثر استفاده می شود.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : خانم مهدیه سوری
گردآورنده : خانم مهدیه سوری
اجرا کننده : خانم مهدیه سوری