چشم نظر

دسته : تزئینی
گروه سنی : ٩ تا ۱۵ سال

این کاردستی در زمان های قدیم به عنوان چشم نظر بر روی درب اتاق نصب میشد.به جای کاموا از دانه های اسپند استفاده می کردند.

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : گره ای
ایده پرداز : فاطمه جعفریان
اجرا کننده : فاطمه جعفریان مربی مرکز شیروان خراسان شمالی