کاور کردن پتو یا

دوخت و دوز

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

در گذشته مادران و مادر بزرگ ها پتوهای کهنه و رنگ و رو رفته و البته سالم را با پارچه های ملافه ای کاور می کردند تا هم نو و زیبا و تمیز جلوه کند و هم گرم تر باشد .وسایل مورد نیاز :

  • پتو
  • پارچه
  • نخ و سوزن بزرگ


از پارچه ای که برای وسط کار در نظر گرفته ایم یک مربع برش می زنیم .

مربع باید ده سانت از هر طرف پتو کوچکتر باشد.

سپس با سوزن ته گرد آن را وسط پتو ثابت می کنیم .پارچه را با دوخت درشت به پتو دوخت می کنیم و بعد سوزن های ته گرد را جدا می کنیم .پارچه ای که برای ملافه رویی در نظر گرفته ایم باید از هر طرف پتو 20 سانتیمتر بزرگتر از متراز پتو باشد .

پتو را درست در وسط پارچه می گذاریم و مثل جلد کردن کتاب با کاغذ کادو گوشه های کار را خیلی مرتب تا می زنیم و دوخت می زنیم .کوک هایی که می زنیم خیلی ریزتر و مرتب تر از دوخت زیری است و با نخ همرنگ ملافه که دیده نشود .

در واقع با این دوخت ما پارچه رویی را به زیری و پتو وصل می کنیم .دور تا دور کار را دوخت می زنیم .

پتوی ما مرتب و نو می شود و در صورت کثیف شدن می توانیم ملافه را جدا کنیم و بشوییم و دوباره دوخت کنیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : دوختی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری