جا دستمال کاغذی

دسته : تزئینی

اجرا: فاطمه نودهی مربی مرکز 2اسفراین

شرح کاردستی


جا دستمال کاغذی با استفاده از چوب بستنی

وسایل مورد نیاز :چند عدد چوب بستنی

چسب حرارتی یا چسب چوب

قیچی و رنگ گواشمشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب بستنی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : فاطمه نودهی