پایه گل رز برای وارمر

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستییک اسفنج به ابعاد مکعب مستطیل یا مکعب مربع  تهیه کنید .

اطراف آن را با روبان بپوشانید که در هنگام قرار دادن  گل ها به این وسیله زیر سازی انجام شده باشد.گل ها را مطابق شکل بالا از یک گوشه درون اسفنج قرار دهید.

این کار را ادامه دهید تا آنجا که تمام سطح اسفنج را پر کنید.

قطع ساقه گل ها باید کمتر از ارتفاع اسفنج باشد. در این کاردستی از هر نوع گل می توانید استفاده کنید. خصوصا که در هر فصل گل های مخصوص به آن فصل در فروشگاه های گل وجود دارد.

نکته جالب و مهم اینکه در زمستان گل ها ریزتر هستند و برای این کار شما به تعداد گل بیشتری نیاز دارید و برعکس در پاییز گل ها درشت تر هستند مانند گل های داوودی که سطح کار را بیشتر پر می کنند پس به تعداد شاخه گل کمتری نیاز دارید.بخشی از کار را برای قرار دادن وارمر ها خالی بگذارید.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال
اجرا کننده : پرستو کیانیان