ظروف چوبی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برش هایی از چوب تهیه کنید . با ضخامت های مختلف این کار دستی را می توانید بسازید.

سپس درون آن را با مقار گرد کرده و به صورت کاسه مانند در آورید .

 این کار را تا جایی ادامه دهید که یک سطح صاف و یک دست در بخش کاسه مانند چوب بدست آورید.

درون آن را با لاک الکل بپوشانید . این کار را تا سه دست لاک زدن ادامه داده و هر بار اجازه دهید هر لایه خشک شود .

در این مرحله می توانید از ظرف استفاده کنید . اما اگر دوست دارید ظروف دارای رنگ باشند می توانید از یک لایه رنگ نیز استفاده کنید و بگذارید خشک شود.در انتها به تمامی بخش ظرف می توانید روغن جلا بزنید.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال