وارمر پروانه

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی
 بر روی کاغذ تعدادی پروانه بکشید و اطراف آن را برش بزنید. در تصویر بالا تعدادی عکس پروانه برای گرفتن ایده آمده است.یک بطری شیشه ایی انتخاب کنید و کاغذی را اطراف آن قرار داده و سایز زده و برش بزنید. پروانه های کاغذی که از قبل آماده کرده اید را بر روی آن بچسبانید.

مفتولی را مانند شکل زیر به دهانه بطری شیشه ایی محکم کرده و سر دیگر مفتول را حالت داده و دو پروانه کاغذی را با ریسمان به آن متصل کنید.

کاغذ استوانه ایی که پروانه ها را بر روی آن چسبانده اید را دور بطری شیشه ایی قرار دهید و دو طرف کاغذ را به هم بچسبانید.

یک شمع درون شیشه قرار داده و آن را روشن کنید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی