آویزهای ستاره ایی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


آویزهای ستاره ایی را با داشتن تعدادی شاخه درخت و نخ کاموایی یا هر ریسمان دیگر می توانید به راحتی بسازید.

برای داشتن هر یک ستاره شما به تعداد پنج شاخه هم اندازه نیاز دارید، که بهتر است آن ها را قبل از استفاده شسته و خشک کنید.

شاخه ها را به شکل ستاره بر روی زمین قرار دهید و با نخ کاموایی رنگی آن ها را یک به یک و سپس همه با هم را به هم متصل کنید.

یکی از نخ ها را بلندتر بگیرید و به شاخه ای بزرگتر متصل و آویزان کنید.

حال تعداد بیشتری از این ستاره ها را بسازید تا آویز پر شود.

می توانید شاخه ها را قبل از بستن با نخ بوسیله رنگ گواش رنگ آمیزی کنید.مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : ریسمانی