آویز با پیپ پاک کن

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


پیپ پاک کن را به دور قالب قلبی قرار دهید تا به فرم قلب در آید.

اطراف آن را با نوار پارچه ایی یا روبان باریک بپوشانید.
حال آن ها را به یک شاخه بیاویزید.

شاخه هار را می توانید رنگ آمیزی کنید و یا با کلاف رنگی و یا نوار پارچه ایی و یا روبان بپوشانید.

از این قلب ها می توانید برای تزئینات دیگر  نیز استفاده کنید.مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : ریسمانی