جا مدادی چوبی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


یک تکه چوب تنه درخت را تهیه کنید.

با استفاده از مته و دریل آن را مانند شکل سوراخ کنید. بهتر است قبل از مته کردن،  با مداد جاهای را که می خواهید مته کار کنید را مشخص کنید. به طوری که از یکدیگر فاصله داشته باشند که هنگام مته کردن به هم برخورد نداشته باشند.

در نهایت می توانید بر روی چوب روغن جلا یا لاک الکل بکشید که باعث مقاومت بیشتر چوب می شود.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال