تابلو نقاشی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

در این تکنیک شما می توانید با استفاده از برگ و یا گل  گیاهان تابلو های زیبایی برای اتاق خود بسازید.

شیوه کار به این صورت است که بر روی یک بوم رنگ دلخواهتان را می گذارید و با قلمو پخش می کنید و اجازه می دهید خشک شود.

 یک شاخه گیاه را بر روی بوم   قرار دهید و با فاصله بر روی آن اسپری رنگ دلخواه تان را بپاشید.(اسپری کنید. )

اجازه دهید خشک شود و سپس به آهستگی شاخه را بردارید.جاهایی  که شاخه و برگ ها بر روی مقوا بوده اند رنگ نمی گیرد و به این ترتیب نقش گیاه بر روی مقوا می ماند.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال
اجرا کننده : پرستو کیانیان